Hanuman Chalisa in Tamil ஹனுமான் சாலீஸா

Hanuman Chalisa Tamil lyrics

40 சோபாயில் உள்ள ஹனுமான் சாலிசா என்பது இந்து மதத்தில் மதிக்கப்படும் கடவுளான ஹனுமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பக்தி பாடல். அனுமனின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும், அவருடைய தெய்வீகப் பாதுகாப்பைப் பெறவும் இந்த பாடல் பக்தர்களால் பரவலாகப் பாடப்படுகிறது.

ஹனுமான் சாலீஸா பாடல் வரிகள் Hanuman Chalisa Tamil Lyrics

॥ தோஹா ॥

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதாரி ।
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ॥ 

புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

॥ சௌபாஈ ॥

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர ।
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர ॥

ராமதூத அதுலித பலதாமா ।
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ ।
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।
கானந குண்டல குஞ்சித கேஶா ॥

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை ।
கான்தே மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்தன ।
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்த³ன ॥

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர ।
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா ॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா ।
விகட ரூபதரி லங்க ஜலாவா ॥

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।
ராமச்சந்திரா கே காஜ ஸம்வாரே ॥ ௧0

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே ।
ஶ்ரீ ரகு⁴வீர ஹரஷி உரலாயே ॥ ௧௧

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ ।
தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ ॥ ௧௨

ஸஹஸ்ர வத³ன தும்ஹரோ யஶகா³வை ।
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை ॥ ௧௩

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா ।
நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா ॥ ௧௪

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹாம் தே ।
கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹாம் தே ॥ ௧௫

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா ।
ராம மிலாய ராஜபத³ தீ³ன்ஹா ॥ ௧௬

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ⁴ஷண மானா ।
லங்கேஶ்வர ப⁴யே ஸப³ ஜக³ ஜானா ॥ ௧௭  ॥

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ ।
லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ ॥ ௧௮

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ ।
ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ ॥ ௧௯

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே ।
ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥ ௨0

ராம து³ஆரே தும ரக²வாரே ।
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே ॥ ௨௧

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ர நா ॥ ௨௨

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।
தீனோம் லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥ ௨௩

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।
மஹவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை ॥ ௨௪

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா ।
ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥ ௨௫

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு²டா³வை ।
மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை ॥ ௨௬

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥ ௨௭

ஔர மனோரத⁴ ஜோ கோயி லாவை ।
தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை ॥ ௨௮

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா ।
ஹை ப்ரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா ॥ ௨௯

ஸாது⁴ ஸன்த கே தும ரக²வாரே ।
அஸுர நிகன்த³ன ராம து³லாரே ॥ ௩0

அஷ்ட²ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா ।
அஸ வர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥ ௩௧

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।
ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா ॥ ௩௨

தும்ஹரே பஜ⁴ன ராமகோ பாவை ।
ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை ॥ ௩௩

அன்த கால ரகு⁴பதி புரஜாயீ ।
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ ॥ ௩௪

ஔர தே³வதா சித்த ந தரயீ ।
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ ॥ ௩௫

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப³ பீரா ।
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா ॥ ௩௬

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ ।
க்ருபா கரஹு குருதேவ கீ நாயீ ॥ ௩௭

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ ।
சூடஹி ப³ன்தி³ மஹா ஸுக ஹோயீ ॥ ௩௮

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா ।
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா ॥ ௩௯

துளசிதாஸ் ஸதா ஹரி சேரா ।
கீஜை நாத ஹ்ருதய மஹ டேரா ॥ ௪0

॥ தோஹா ॥
பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கல்த மூரதி ரூப் ।
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருதய பஸஹு ஸுரபூப் ॥

Hanuman Chalisa in other languages

Hanuman Chalisa | हनुमान चालीसा हिन्दी   | হনুমান চালীসা | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | హనుమాన్ చాలీసా | ஹனுமான் சாலீஸாহনুমান চালীসা অসমীয়া | हनुमान चालीसा मराठी | ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੰਜਾਬੀ | ഹനുമാന് ചാലീസാ

ஹனுமான் சாலீஸா வின் வரலாறு

ஹனுமான் சாலிசா 16 ஆம் நூற்றாண்டில் சிறந்த இந்து துறவியும் கவிஞருமான துளசிதாஸால் இயற்றப்பட்டது. துளசிதாஸ் பகவான் ராமர் மற்றும் அனுமனின் பக்தராக இருந்தார், மேலும் அவர் ஹனுமான் சாலிசாவை ஹனுமனின் பக்தி மற்றும் ராமர் மீதான விசுவாசத்திற்கு காணிக்கையாக எழுதினார். ஹனுமான் சாலிசா ஹிந்தியின் பேச்சுவழக்கில் எழுதப்பட்டது, மேலும் அதன் எளிய மொழி மற்றும் சக்திவாய்ந்த செய்தி காரணமாக அது மக்களிடையே பிரபலமடைந்தது.

ஹனுமான் சாலீஸா மந்திரம்

ஹனுமான் சாலிசா ௪0 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் ஹனுமானின் மகிமையையும் அவரது தெய்வீக குணங்களையும் விவரிக்கிறது. ஹனுமானிடம் ஆவாஹனம் செய்வதில் தொடங்கி, நீண்ட வால் மற்றும் கையில் சூலாயுதத்துடன் தங்கக் குரங்கின் தோற்றத்தை விவரிக்கிறது. அடுத்தடுத்த வசனங்கள் அனுமனின் ஞானம், தைரியம், வலிமை மற்றும் ராம பக்தி ஆகியவற்றைப் போற்றுகின்றன.

அனுமன் சாலீஸா பலன்கள்

ஹனுமான் சாலிசாவை பாராயணம் செய்வதன் மூலம் பக்தர்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இது தீய சக்திகளிடமிருந்து ஒருவரைப் பாதுகாக்கும், நோய்களைத் தடுக்கும் மற்றும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றியை உறுதி செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது. இப்பாடல் ஓதுபவரின் மனதையும் உடலையும் தூய்மையாக்கி ஆன்மீக எழுச்சியைக் கொண்டுவருவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

FAQ

ஹனுமான் சாலிசாவை யாராவது ஓத முடியுமா?

ஆம், வயது, பாலினம், சாதி ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் எவரும் ஹனுமான் சாலிசாவை ஓதலாம். ஹனுமான் சாலிசா என்பது ஒரு உலகளாவிய துதியாகும், இது ஹனுமானின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற விரும்பும் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும். பக்தியுடனும், நேர்மையுடனும், நம்பிக்கையுடனும் ஹனுமான் சாலிசாவை ஓத பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஹனுமான் சாலிசாவைப் பாராயணம் செய்வதன் மூலம் உண்மையிலேயே பயனடைய, வசனங்களின் அர்த்தத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்.

ஹனுமான் சாலிசாவுடன் தொடர்புடைய ஏதேனும் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் அல்லது பண்டிகை உள்ளதா?

ஹனுமான் சாலிசாவுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்று ஹனுமான் ஜெயந்தி, இது பகவான் ஹனுமனின் பிறந்தநாள் ஆகும். இது மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் வரும் இந்து மாதமான சைத்ராவின் 15வது நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், பக்தர்கள் ஹனுமான் சாலிசாவைப் படித்து, அனுமனின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற பூஜை (வழிபாடு) செய்கிறார்கள். நவராத்திரி, தீபாவளி மற்றும் ராம நவமி போன்ற பிற சந்தர்ப்பங்களில் ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 8 =